Skip to content

Introductie – Configuration Manager vNext


Vandaag heb ik ‘kennis’ gemaakt met de opvolger van SCCM 2007, Configuration Manager vNext (v5). In deze post zal ik kort stil staan bij een aantal belangrijke wijzigingen en nieuwe features. Op een latertijdstip zal ik verder ingaan op de nieuwe functionaliteiten die Configuration Manager vNext te bieden heeft.

Interface
Wat me direct opvalt is de nieuwe interface. De admin console is niet meer gebasseerd op MMC snapin maar op System Center (SC) framework admin console. Dit console is de standard interface voor alle SC producten en bestaat uit zgn. ‘ribbons’ (wunderbars) zoals we die kennen uit van het SCOM 2007 R2 console. Het is even zoeken waar je alle functionaliteiten kunt terugvinden maar het went snel! Helaas biedt de nieuwe interface nog geen ondersteuning voor ‘drag and drop’.

De indeling van de ‘ribbon bar’ bestaat uit 4 categorieën, ‘Administration’, ‘Software Library’, ‘Monitoring’ en ‘Asset and Compliance’.

Administration
Het configuren van een site structuur kent een aantal opvallende wijzigingen. Zo kunnen Client Agent Setting per hierarchy of op collectie niveau worden ingesteld. Role Based Acces Control (RBAC) – voorgedefinieerde ‘user roles’ maken het inrichten van ‘delegation of control’ tot een simpele handeling. Uitgebreide interface voor het beheren van distribution points (DP), DP groepen en biedt het de ondersteuning voor het migreren van huidige SCCM 2007 implementatie(s) naar vNext.

Software Library
Nieuw is de Software Catalog Web Services. Dit is een ‘self-service’ web portal waar eindgebruikers software kunnen aanvragen. Ook de wijze van software distributie is verandert, waarbij termen als advertenties en programma’s vervangen worden door deployments en deployment types. Hierover later meer. Door gebruik te maken van ‘global conditions’ is het mogelijk is om voorwaarden (OS, hardware, gebruikers, etc) te stellen voor het uitrollen van applicaties.

Een welkome verbetering is de vernieuwde opzet van software updates. Hierbij is het mogelijk om op eenvoudige wijze gebruik te maken software update groepen en auto-approval groepen, wat overeenkomt met Microsoft WSUS.

Asset en Compliance
Collecties zijn in dit gedeelte ondergebracht en heeft een vernieuwde indeling welke overzichtelijk en toegankelijk is. Indeling is gebasseerd op user- en device targetting. Hiermee wordt ‘user-centric’ software distributie mogelijk gemaakt. Hierdoor heeft de eindgebruiker de beschikking over de juiste applicaties ongeacht werkplek.

Conclusie
Mijn eerste ervaring met Configuration Manager vNext is veel belovend. Naast een toegankelijke interface is duidelijk dat vNext de eindgebruikers centraal stelt – op de juiste plek en tijd beschikken over de juiste applicaties. Configuration Manager vNext – Manage the future…

Categories

Uncategorized

Tags

, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: